Článek I.
Vymezení pojmů
1.Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je Ján Balogh STYX, se sídlem Partizánska 65, 952 01 Vráble.
2.Prodávajícím je Jan Balogh STYX, se sídlem Hlavní 1405, 952 01 Vráble.
3.Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.eshopstyx.cz je Ján Balogh STYX, se
sídlem Hlavní 1405, 952 01 Vráble.
4.Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona
čj. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy
nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
5.E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje
objednávání zboží nebo služeb.
6.Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
7.Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím
včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
8.Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové
komunikace i telefonické komunikace.


Článek II.
Cena
1.Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20 % DPH
2.Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.


Článek III.
Objednávka
1.Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím
včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba
vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
2.Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro
spotřebitele závaznou.
3.Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou lze měnit, rušit nebo
doplňovat jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím pokud zákon nebo jiný právní předpis
nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.
4.Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generován e-mail s potvrzením přijetí
objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu ods. 3. tohoto článku.
5.Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.


Článek IV.
Platební podmínky
1.Za zboží a služby v e-shopu lze platit následujícími způsoby:
1.platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)
2.platba prostřednictvím platební brány GP Webpay
3.platba při osobním převzetí na prodejně ve Vráblech
4.platba na základě zálohové faktury – předem, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na
náš účet,
2.Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při
nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kuponu je
uveden na něm. Nominální hodnotu dárkového poukazu lze domluvit s kupujícím.
3.Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. 3. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.
4.Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
1.slevu z ceny na základě Věrnostního systému firmy Ján Balogh STYX,
2.slevu na základě jednorázového slevového kuponu,
5.Poskytované slevy nelze kumulovat.


Článek V.
Dodací podmínky
1.Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, nedohodli-li se jinak,
nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
2.Pokud je zboží skladem je expedováno dle kapacitních možností v co nejkratším čase.
3. Pokud se v objednávce nachází více zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom
kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod i ostatní dokumenty ke zboží
nebo službě od výrobce.
5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
6.Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:

1.kurýrské společnosti ReMax Courier Service, spol. s r.o., Letiště M. R. Štefánika, Cargo zóna, vstup č.k. 10, 823
12 Bratislava
2.osobně na provozu ve Vrábľích,


Článek VI.
Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb
1.Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebo prostřednictvím platebních bran si za
dopravní účtujeme:
1.pro objednávky s hodnotou do 49 € a dopravě Kurýrem Remax v rámci České Republiky s doručením
do dvou pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 5,00 €
2.pro objednávky s hodnotou do 149 € a dopravě Kurýrem Remax v rámci České Republiky s doručením do
pěti pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 5,00 €
3.pro objednávky s hodnotou nad 49 € a dopravě Kurýrem Remax s doručením do dvou pracovních dnů po
expedici z našeho skladu - 0,00 €
4.pro objednávky s hodnotou nad 149 € a dopravě Kurýrem Remax v rámci České Republiky s doručením
do pěti pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 0,00 €
2.Při platbě na dobírku (platíte při přebírání kurýrovi):
1.pro objednávky s hodnotou do 49 € a dopravě Kurýrem Remax s doručením nejbližší pracovní den po
expedici z našeho skladu - 5,00 €
2.pro objednávky s hodnotou nad 49 € a dopravě Kurýrem Remax s doručením nejbližší pracovní den po
expedici z našeho skladu - 0,00 €
3.Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při
zasílání zboží nebo služeb jakož i cen za tyto služby.
4.Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné kupujícímu a zbývající část objednávky doručí
dodatečně v zákonné lhůtě, avšak za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné
poštovné, kromě toho, které bylo započteno v objednávce.


Článek VII.
Převod vlastnického práva
1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až momentem vyplacení plné ceny za předmět
kupní smlouvy.
2.Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo
v případě uplatnění reklamace kupujícím, vyřídit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní
smlouvy.


Článek VIII.
Storno kupní smlouvy
1.Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno
poplatku u zboží, které je vyráběno na zakázku, podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciální
pro jednoho spotřebitele.


Článek IX.
Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele
1.Spotřebitel má na základě zákona č. 1/2003. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo
poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní
prostor prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení §
7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud
předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním
zboží.
2.Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit
nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat
pro poštovní přepravu nejpozději poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je
povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje
spolu se vší dokumentací – například. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která
mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona).
Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jak
pojištěnou zásilku. K odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy
(https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf) , ve kterém je třeba vyplnit minimální údaje
s označením „*“ – hvězdičkou.
3.Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
4.Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží/službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust.
§9 odst. 1 písm. 3) zákona č.. 102/2014 Sb. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů
ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo
spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.
5.Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
6. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 1 písm. 6 písm. a) až
l) zákona č.. 102/2014. Z.z.
7.Spotřebitel nese jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec
potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.


Článek X.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.
2.Kupující je povinen:
1.převzít objednané zboží,
2. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
3. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho přebírání.
3.Prodávající je povinen:
1.dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
2.spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za
zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.


Článek XI.
Ochrana osobních údajů
1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění
pozdějších předpisů.
2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti
která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně
zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona čj. 18/2018 Sb.
3. Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím
vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat
mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
4. Dotčená osoba má práva vymezená ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona čj. 18/2018 Sb. o ochraně osobních
údajů ve znění platných novel a to konkrétně:
•a) právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,
b) právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby - § 21 Zákona spočívá ve
Vašem právu dožadovat se jakým způsobem ak jakým účelům jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tuto
požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,
•c) právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje, pokud jsou neaktuální,
•d) právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě pokud nemáte zájem, aby
provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
•e) právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě, že se domníváte,
že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,
f) právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,
•g) právo na přenosnost osobních údajů,
•h) právo podat podnět k orgánu dozoru ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajů.
5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa na
doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního
vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci
vyřízení objednávky dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení
skladových (dodacích) listů, zabezpečení dopravy i účtování v účetnictví.
6. Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.sk se
službou Ověřeno zákazníky, společnost Heureka Shopping, s.r.o. se sídlem Karolínská 650/1, 186 00 Praha, IČ:
02387727, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno,
příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto
hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.
7. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek
a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány ve vašem
počítači a používají se ik měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto
souborem Vám dokážeme nabídnout kvalitnější. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé
soubory cookies jsou soubory třetích stran. Youtube, Google a podobně.
8. Soubory cookies si můžete kdykoli vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastaveních internetového
prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání souborů cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.
9. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se
zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
10. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty
na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
11. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž
tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu
uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje
již nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.


Článek XII.
Náhrada škody při nepřevzetí zboží
1.Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. občanského zákoníku), v případě že si
kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal tento
zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě na
odběr. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. 3. X bod 2. písm. a), podle kterého je
kupující povinen převzít objednané zboží.
2.Při určování výše náhrady škody, prodávající bere v úvahu především dopravní náklady as tím
spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací
objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má
právo si účtovat i ušlý zisk.
3.Prodávající má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody nebo si uplatnit toto právo jen z části.


Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1.Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační
podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních
podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných
obchodních podmínek, které byly platné v momentě odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na
internetové stránce prodávajícího.
2.Neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
3.Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky i reklamační podmínky.
4.Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk
5.Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti
k nahlédnutí kupujícím jakož i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
6.Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se
domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu.
Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jí
odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č.j. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů
ao změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu.
Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je
Česká obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v
seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky
(http://www.mhsr.sk/seznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přičemž
spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se
obrátí. Spotřebitel zároveň může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro
řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za
návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
7.Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných
součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č.j. č. 40/1964 Sb, Zákona č.j.
č. 250/2007 Sb., Zákona č.j. č. 102/2014 Sb., Zákona č.j. č. 122/2013 Sb., Zákona č.j. 22/2004 Sb. jakož i Zákona č.j.
513/1991 Sb.
8. Ve smyslu zákona 79/2015 Sb. o odpadech, a o povinnosti prodávajícího bezplatně odebrat opotřebované
pneumatiky k ekologické likvidaci od zákazníků (není podmíněno zakoupením v našem eshopu), je možné
provádět tento odběr na jednom z našich sběrných míst. Sběrné místo pro zpětný odběr bude
prodávajícím upřesněno zákazníkovi po předchozí telefonické (+421 915 711 123) nebo mailové
(objednávky@styx.sk) dohodě. Odběr je možný buď osobně nebo zasláním na adresu dohodnutého sběrného
místa.
9.Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti
a účinnost 25. května 2018.


Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)
nedílná součást všeobecných obchodních podmínek
1.Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.
2.V případě pokud vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si ve smyslu platné
legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151a a násl. Občanského
zákoníku.
3.Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti,
zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců, není-li při
zboží uvedené jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a těchto
reklamačních podmínek. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního
zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravné
společnosti nebo přímo od prodávajícího přebírá-li si zboží kupující osobně v den jeho převzetí.
4.Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.
5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
1.k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
2.nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,
3.používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými
vlivy přirozeného prostředí zboží,
4.zanedbáním péče a údržby o zboží,
5.poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
6.používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami,
technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
6.Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.
7.Zodpovědnost za vady se nevztahuje také i na běžné opotřebení tovaru (nebo jeho části) způsobené
používáním zboží.
8.Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže avšak ne na dobírku nebo osobně
donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození
zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit
kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační
formulář (https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf) spolu s dokladem o koupi. Reklamaci je
třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).
9.Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve
vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné
potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem
o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
10.Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne
uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí
reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vybavení
reklamace však nesmí být déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na
vyřízení reklamace mě kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží
nebo má právo na výměnu zboží za nové.
11.Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
1.při odstranitelné vadě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu
odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat místo o opravy vady (opravy)
výměnu vadné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady s ohledem na
cenu zboží nebo závažnost vady,
2.při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci pro daný účel, má kupující právo
buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) nebo slevu z ceny.
3. reklamace se považuje za vyřízenou, skončí-li reklamační řízení předáním reklamovaného
zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo jejímu
odůvodněné zamítnutí.
12.Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (dle pokynů při přebírání zboží) je třeba
zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím
rozbalit zboží a prohlédnout si jej v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je
nepoškozený.
13.Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek,
a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.
14.Kontakt - Ján Balogh STYX, Hlavní 1405, 95201 Vráble, 0915 711 123, objednavky@styx.sk


Alternativní řešení sporů
Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem,
kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo má-li za to, že prodávající porušil jeho práva. Pokud
prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě, nebo na ni, do 30 dnů ode dne jejího odeslání, neodpoví
vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „ARS“). Formou ARS
mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a spory s touto smlouvou
související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 odst. 1 4 zákona č . 391/2015 Sb. a sporů, jejichž hodnota nepřesahuje
20EUR. Návrh na zahájení alternativního řešení sporů se podává k subjektu alternativního řešení sporů podle ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu
určené platformy, nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 2. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS může od
spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS, maximálně však do výše 5 EUR s DPH. Pokud jsou na ARS
příslušné několik subjektů, právo volby, kterému z nich podá návrh, má spotřebitel. Kromě ARS má spotřebitel
právo obrátit se na věcně a místně příslušný obecný nebo rozhodčí soud. Platforma ARS je dostupná na
internetových stránkách: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm